สหกรณ์

เรามีลูกค้าจากทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เราสร้างแบรนด์ร่วมกับลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นบริษัทระดับ Fortune 500